Print this Sivu

Tervetuloa!

Muutos 2011 syntyi kansalaisten tarpeesta saada vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon eli omiin asioihinsa.

Nykyinen edustuksellinen demokratia, jossa valitaan edustajat muutaman vuoden välein, ei enää yksinään pysty toteuttamaan demokratiaa eli kansalaisten enemmistön tahtoa.


Muutos haluaa antaa kaikille suomalaisille tasavertaisen mahdollisuuden päättää asioistaan. Muutoksen tarjoamat keinot tähän ovat suora demokratia ja sananvapaus.
*
*
*
*
Tekevätkö päättäjät mielestäsi Suomelle epäedullisia päätöksiä?        
Unohtuuko päätöksissä usein tavallinen ihminen ja hänen hyvinvointinsa?

Suora demokratia on järjestelmä, jossa kansalaiset saavat äänestää 
kansanäänestyksissä asioista itse.

Kaikista asioista ei ole tarkoitus eikä tarpeellistakaan äänestää, mutta
silloin kun tehtäviinsä valitut poliitikot tuntuvat unohtaneen suomalaisten
edun, on suorassa demokratiassa mahdollista kansanäänestyksellä päättää
kyseisestä asiasta sitovasti poliitikkojen päätöksen yli.
*
*
*
Muutos haluaa yhdistää suomalaiset, ei erotella ihmisiä eri leireihin.

Ajattelevan ihmisen on usein vaikeata löytää vanhoista puolueista sellaista, joka vastaisi hänen näkemyksiään edes kaikkein keskeisimmissä asioissa.

Muutos ei ole vasemmalla, keskellä eikä oikealla, sillä suora demokratia ei määrää eikä erottele ihmisten ajattelua, vaan kukin saa olla mistä tahansa asiasta mitä mieltä haluaa. Muutoksella ei myöskään ole puoluekuria, sillä se on Suomen perustuslain vastainen.

Esimerkkejä mielipiteistä, jotka eivät asetu perinteisiin puolueisiin ja puoluejakoihin:

- Vastustat ydinvoimaa mutta kannatat vahvaa maanpuolustusta.
- Haluat vanhusten asiat kuntoon, mutta kannatat markkinataloutta.
- Kannatat omavaraisuutta maataloudessa mutta vastustat turkistarhausta nykymuodossaan.
- Kannatat yrittäjyyttä ja yritysten säilyttämistä Suomessa, mutta vastustat rahanjakoa ulkomaille.

Muutos ei puolueena kannata tai vastusta näistä esimerkeistä yhtäkään, sillä Muutos haluaa, että asioista voitaisiin tarvittaessa järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys.

Muutos ei myöskään halua määrätä, mistä asioista kansanäänestys tulisi järjestää, vaan kaikilla Suomen äänioikeutetuilla kansalaisilla on yhtäläinen oikeus tehdä kansalaisaloitteita. Jos riittävä määrä kansalaisia eli 50 000 henkeä aloitetta allekirjoituksellaan kannattaa, se tulisi Muutoksen mielestä viedä kansanäänestykseen.

Lue Muutoksen tavoiteohjelma ja tarkemmin, mitä suora demokratia tarkoittaa.

*
*
*

Permanent link to this article: http://www.muutos2011.fi/