Print this Sivu

Mikä Muutos?

Muutos 2011 on enemmän kansanliike kuin puolue. Puolueeksi Muutos rekisteröityi, koska Suomen poliittiseen järjestelmään on vaikea vaikuttaa muulla tavoin. Nimi viittaa vuonna 2011 olleisiin eduskuntavaaleihin, joissa olimme ensimmäistä kertaa mukana tekemässä muutosta.

 

Muutos eroaa kaikista muista puolueista, koska sen päämääränä on aidosti suomalaisten etu.

Suomalaisten etua eivät voi tietää puolueet, puoluejohtajat, monikansalliset yhtiöt, EU, toiset valtiot, media tai etujärjestöt. Ainoat, joilla pitäisi olla oikeus päättää asioistaan, ovat Suomen kansalaiset itse. Muutos 2011:n ajamat keinot suomalaisten edun toteuttamiseksi ovat sananvapaus ja suora demokratia.

Kun kansalaisilla on oikeus puhua hankalistakin asioista vapaasti ja niistä voidaan tarvittaessa järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys valtio- tai kuntatasolla, kansalaisten tahto ja etu toteutuvat.

Muutos 2011 ei halua korvata nykyistä edustuksellista demokratiaa suoralla demokratialla, vaan tuoda kansalaisaloitteen ja sitovat kansanäänestykset sen rinnalle ohjaamaan päättäjien päätöksentekoa ja näin siirtää valta puolueiden kabineteista kansalaisille.

Kaikki vanhat puolueet muistuttavat toisiaan ja tekevät keskenään lehmänkauppoja, joiden vuoksi äänestäjän on mahdotonta tietää, mille asioille äänensä vaaleissa antaa. Siksi Muutoksen tavoitteena on myös purkaa nykyinen konsensuspolitiikka, joka ei aja kansalaisten etua vaan pönkittää vanhaa puoluejärjestelmää demokratian kustannuksella.

 

Muutos 2011 eroaa kaikista muista puolueista myös siten, että Muutoksella ei ole puoluekuria, sillä se on Suomen perustuslain vastainen. Jos jäsenet ja ehdokkaat hyväksyvät Muutoksen pääperiaatteet, he saavat vapaasti ajaa muita itselleen tärkeitä teemoja ja olla sellaisista asioista kuin esimerkiksi EU, ydinvoima, ”pakkoruotsi” tai NATOon liittyminen mitä mieltä haluavat. Muutos 2011:n kanta näihin asioihin on, että niistä pitäisi tarvittaessa järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys.

Koska Muutoksella ei ole puoluekuria ja jäsenet ja ehdokkaat saavat olla vapaasti mielipiteidensä takana, he luonnollisesti ovat keskenään hyvin erilaisia myös ihmisinä, edustaen jonkinlaista läpileikkausta suomalaisista. Monenlaisille mielipiteille on Muutoksessa tilaa. Näin toimii demokraattinen puolue ja parhaimmillaan myös koko yhteiskunta, jos käytössä on suora demokratia.

 

Muutos myös kumoaa vanhaa ajattelua, jossa ihmiset jaotellaan mielipiteidensä perusteella oikealle tai vasemmalle, sinisiksi tai vihreiksi. Sama ihminen voi ja hänellä pitääkin olla oikeus itsenäisesti kannattaa tai vastustaa asioita, jotka kuuluvat vanhan jaon mukaan vastakkaisillekin eri puolueille. Tästä ihmisten jaottelusta tai jopa leimaamisesta pitäisi Muutoksen mielestä siirtyä ajatteluun, jossa keskitytään ja keskustellaan asioista, ei ihmisistä.

*

 Muutos 2011, lyhyt historia


- Useat kymmenet toisilleen tuntemattomat ihmiset alkoivat kehitellä uutta puoluetta Internetin Hommaforum-keskustelupalstalla kevättalvella 2009.
- Muutos 2011 -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 4.6.2009 ja ilmoitus yhdistysrekisteriin tehtiin 16.6.2009.
- Kannattajakorttien kerääminen puoluerekisteriin pääsemiseksi aloitettiin lokakuussa 2009 ja sadat ihmiset keräsivät kortteja kautta Suomen.
- Kesäkuun 18. päivä 2010 yli 5000 kannattajakorttia toimitettiin oikeusministeriöön tarkastettavaksi.
- Lokakuun 8. päivä 2010 oikeusministeriö vahvisti Muutos 2011 -kansanliikkeen puolueeksi. Tämän jälkeen alkoi valmistautuminen 17.4.2011 pidettäviin eduskuntavaaleihin ja ehdokkaiden asettaminen.

- Muutoksella ei ole käyttää miljoonia veronmaksajien rahoja puoluetukina mainostukseensa, kuten vanhat puolueet ovat itse itselleen määränneet, mutta tieto mahdollisuudesta romuttaa puoluevalta siirtymällä suoraan demokratiaan leviää joka päivä ihmiseltä ihmiselle.
*

Permanent link to this article: http://www.muutos2011.fi/mika-muutos/